Choose the best answer for the following sentence:

I think that ______________ a job is difficult in this town.
 

A.

find                   

B.

finding                    

C.

found                  

D.

is finding

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

finding

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.