Choose the best answer for the following sentence:

It ______________ him that he had no idea of what was going on.
 

A.

embarrass              

B.

embarrassed              

C.

embarrassing                 

D.

embarrassment

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

embarrassed

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.