Choose the best answer for the following sentence:

It is high time we ________________ preparations for our farewell party next week.

 

A.

 make                     

B.

are making         

C.

made                     

D.

 had made

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

made

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...