Choose the best answer for the following sentence:

It's my father who _____________ to give a talk about our city.
 

A.

asked

B.

has asked             

C.

had asked            

D.

was asked

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

was asked

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.