Choose the best answer for the following sentence:

 I’ve known the twins for years, but I can still hardly ____________ them apart.

A.

see 

B.

say

C.

tell 

D.

notice

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

tell

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...