Choose the best answer for the following sentence:

Jack got into trouble when he refused ____________ his briefcase for the customs officers.
 

A.

opening           

B.

 being opened
 

C.

to open           

D.

 to be opened

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

to open 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...