Choose the best answer for the following sentence:

Jenny is ______________ on holiday for a week.

A.

away

B.

in

C.

out

D.

to

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

away

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...