Choose the best answer for the following sentence:

John ______________ his first piece of music when he was ten years old.

 

A.

writes                 

B.

wrote                   

C.

written                

D.

was writing

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

wrote

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.