Choose the best answer for the following sentence:

John asked me ___________.

A.

where were you born                    

B.

 where had you born

 

C.

where I had been born                     

D.

where I was born

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

where I had been born

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.