Choose the best answer for the following sentence:

John left a _______________ impression on me. I will never forget him.

A.

loyal          

B.

lasting               

C.

capable                

D.

constant

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

lasting

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.