Choose the best answer for the following sentence:

Johnny is ________________________ classmate of mine.

 

A.

a           

B.

an                      

C.

the                            

D.

 no article

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

a

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.