Choose the best answer for the following sentence:

My friend often shows her ______________ whenever I have troubles.
 

A.

sympathy    

B.

sympathize  

C.

sympathetic 

D.

sympathetically

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

sympathy

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...