Choose the best answer for the following sentence:

My girlfriend ______________ born on the 2nd of September 1974.

A.

is 

B.

was

C.

had been 

D.

had

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

was

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.