Choose the best answer for the following sentence:

Please let me __________ your decision as soon as possible.
 

A.

to know  

B.

 know 

C.

 knows

D.

knowing

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 know

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...