Choose the best answer for the following sentence:

She ___________ notice of his behavior towards her.

A.

took

B.

 paid 

C.

made

D.

gave

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

took

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.