Choose the best answer for the following sentence:

She decided _______________ to another city.

A.

 to move 

B.

moving

C.

have moved 

D.

move

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

to move

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.