Choose the best answer for the following sentence:

The first person to eat and drink in ______________ was a Soviet cosmonaut.

 

A.

weight             

B.

overweight

C.

underweight                 

D.

weightlessness

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

weightlessness

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.