Choose the best answer for the following sentence:

The girls agreed _____________ the cake equally. 

A.

to be divided 

B.

to divide

C.

dividing

D.

divide

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

to divide

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...