Choose the best answer for the following sentence:

The police ________________ no attention to her complaint because she always made a fuss.
 

A.

pay              

B.

paid               

C.

 pays             

D.

 paying

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

paid 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.