Choose the best answer for the following sentence:

They are the only two British students in our class so they tend to _____________________  together.

 

A.

put                         

B.

stick                       

C.

fix                          

D.

share

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

stick

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.