Choose the best answer for the following sentence:

They lost the game,___________ disappointed their supporters.

A.

which

B.

that

C.

when


D.

why

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

which

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.