Choose the best answer for the following sentence:

Two friends should be loyal _____________ each other.
 

A.

on            

B.

with             

C.

over              

D.

to

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

to

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.