Choose the best answer for the following sentence:

 We have to buy more food in _______________ for some unexpected guests.

 

A.

prepare 

B.

preparation

 

C.

preparatory

 

D.

prepared

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

preparation

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.