Choose the best answer for the following sentence:

We practice ______________ English every day because we want ________________ it as soon as possible.

 

A.

speaking / to master                               

B.

 speaking / master

 

C.

 to speak / mastering                                   

D.

speak / to master

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

speaking / to master 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.