Choose the best answer for the following sentence:

What does D.C. in Washington D.C. _____________ ?

A.

stand for 

B.

stand by

C.

means 

D.

represents

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

stand for 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.