Choose the best answer for the following sentence:

When I ______________ home, my parents _______________ to work.

 

A.

got - went

B.

was getting - went

C.

got - had gone

D.

was getting - had gone

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

got - had gone

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.