Choose the best answer for the following sentence:

When I was a boy, I often went to school _______________ foot.
 

A.

on   

B.

by   

C.

with   

D.

of

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

on

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.