Choose the best answer for the following sentence:

While Mai ____________ the meal, her brother _____________the house. 

 

A.

cooked - clean

B.

cooked - was cleaning

C.

was cooking - cleaned

D.

was cooking - was cleaning

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

was cooking - was cleaning

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...