Choose the best answer for the following sentence:

While she _____________ the room, she broke the vase.
 

A.

cleaned                    

B.

was cleaning                   

C.

has cleaned                 

D.

had cleaned

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

was cleaning

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.