Choose the best answer for the following sentence:

Young guests often have willing ________________ in any kinds of entertainment.

  

A.

participate                 

B.

 participants              

C.

 participation  

D.

participative

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

participation

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...