Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

her / just / friend / has / won / first / the / prize / national / Maths / in / .

A.

Her friend just has won the first national prize in Maths.

B.

Her friend has just won first the national prize in Maths.

C.

Her friend has just won the national first prize in Maths.

D.

Her friend has just won the first national prize in Maths.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Her friend has just won the first national prize in Maths.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.