Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

last / at / she / admitted / told / having / him / the / secret /.

A.

At last, she admitted having told him the secret.

B.

Last, she admitted having told him at the secret.

C.

At last, she admitted him having told the secret.

D.

Last, she admitted having told the secret at him.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

At last, she admitted having told him the secret.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.