Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

North America / home/ 514 million / South America / 371 million / Australia / 21 million

A.

North America is the home of 514 million, South America of 371 million, and Australia of 21 million.

B.

North America where is home for 514 million, South America for 371 million, and Australia to 21 million.

C.

North America is home to 514 million, South America to 371 million, and Australia to 21 million.

D.

North America which is the home of 514 million, South America of 371 million, and Australia 21 million.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

North America is home to 514 million, South America to 371 million, and Australia to 21 million.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.