Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

There / be / lot / traffic / but / we / manage / get / airport / time

A.

There is lot of traffic but we can manage getting to airport at time.

B.

There was a lot of traffic but we managed to get to the airport in time.

C.

There were a lot of traffics but we managed in getting to the airport on time.

D.

There has been lots of traffics but we have managed get to airport for time.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

There was a lot of traffic but we managed to get to the airport in time.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.