Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

it / in / that / every / estimated / of / American / 2003 / 1.31 / tons / was / generated / garbage

A.

In 2003 it was every American estimated that 1.31 tons of garbage generated.

B.

In 2003 it estimated that eveiy American was generated 1.31 tons of garbage.

C.

In 2003 it was estimated that every American generated 1.31 tons of garbage.

D.

In 2003 every American it was estimated that generated 1.31 tons of garbage.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

In 2003 it was estimated that every American generated 1.31 tons of garbage.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.