Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

site / environmentalists / many / highest / Mount Everest / is / think / the / world’s / garbage

A.

Many environmentalists think highest Mount Everest is the world’s garbage site.

B.

The world’s highest garbage site is Mount Everest many environmental¬ists think.

C.

Mount Everest is the world’s highest garbage site think many environ-mentalists.

D.

Many environmentalists think Mount Everest is the world’s highest garbage site.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Many environmentalists think Mount Everest is the world’s highest garbage site.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.