Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

interesting / visiting / is / favorite / places / entertainment / my

A.

Favorite entertainment is my visiting interesting places.

B.

Visiting interesting places is my favorite entertainment.

C.

My favorite entertainment is interesting places visiting.

D.

My entertainment is visiting favorite interesting places.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Visiting interesting places is my favorite entertainment.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.