Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

Brother / like / read / books / especial / about / natural / world

A.

My brother like reading books, especial ones about the natural world.

B.

My brother likes to read books, especial once about natural world.

C.

My brother is like to read books, especially books about natural world.

D.

My brother likes reading books, especially ones about the natural world.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

My brother likes reading books, especially ones about the natural world.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.