Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

took                      look                       blood                          good

A.

took                     

B.

 look                       

C.

blood                          

D.

good

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

blood     

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.