Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

design                  sign                   singular                    mausoleum

A.

design                  

B.

sign                   

C.

singular                    

D.

mausoleum

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

design   

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.