Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

introduce                   solution                    honor                     computer

A.

introduce                   

B.

solution                    

C.

honor                     

D.

computer

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

computer

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.