Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

 excuse                  socialc                  carry               culture

A.

excuse                  

B.

socialc                  

C.

carry               

D.

culture

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

socialc

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.