Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

embrace             embarrassing                enthusiasm              memorable

A.

embrace             

B.

embarrassing                

C.

enthusiasm              

D.

memorable

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

memorable

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.