Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

population                probably                    clock                  remote

A.

population                

B.

probably                    

C.

clock                  

D.

remote

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

remote

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.