Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

tooth                with                both               tenth

A.

tooth                

B.

with                

C.

both               

D.

tenth

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

with

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.