Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

window                  always                   drawing                     weather

A.

window                  

B.

always                   

C.

drawing                     

D.

weather

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

drawing

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...