Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

hobb                   nearby                   biccle                      property

A.

hobb                   

B.

nearby                  

C.

 bicỵcle                      

D.

property

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

nearby 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.