Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

designed                   compiled                    launched                   supposed

A.

designed                   

B.

compiled                    

C.

launched                   

D.

supposed

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

launched 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.