Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

danger               angel                  anger               magic

A.

danger               

B.

angel                  

C.

anger               

D.

magic

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

angel 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.