Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

suitable              biscuit                 guilty               building

A.

suitable             

B.

 biscuit                 

C.

guilty            

D.

building

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

suitable  

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.